Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ca 807/17 - postanowienie Sąd Okręgowy w Olsztynie z 2017-08-25

XXIII Ga 104/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 marca 2016

Data publikacji: 20 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

krajowa izba odwoławcza, ocena oferty, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, prawo zamówień publicznych, wybór oferty najkorzystniejszej, środek ochrony prawnej, wniesienie odwołania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, ocena oferty, metodyk, ponowne badanie i ocena, punktacja, badanie i ocena oferty, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, wyrok krajowej izby odwoławczej, oferta wykonawcy, prawo zamówień publicznych, zasada koncentracji, wybór oferty najkorzystniejszej, środek ochrony prawnej, postanowienie krajowej izby odwoławczej, projekt i budowa, sprzęt laboratoryjny, wniesienie odwołania, kryterium, skarga
Zobacz»

XII Ga 369/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 3 lipca 2015

Data publikacji: 5 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, wniesienie odwołania, wpis od odwołania, prezes urzędu zamówień publicznych, wartość zamówienia, usta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, prezes krajowej izby, prawo zamówień publicznych, wniesienie odwołania, wpis od odwołania, zwrot odwołania, termin do wniesienia odwołania, skarga, ustawa prawa, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, prezes urzędu zamówień publicznych, wartość zamówienia, dzień upływu, usta, uiszczenie wpisu, merytoryczne rozpoznanie odwołania, postanowienie prezesa, udzielanie zamówienia publicznego, procedura odwoławcza, poprawa skuteczności
Zobacz»

II Ca 266/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 czerwca 2016

Data publikacji: 11 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, oferta, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia, usta, unieważnienie
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 238)
   2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, spotkanie, termin składania ofert, oferta, zmiana specyfikacji, przetarg, udzielenie zamówienia publicznego, traktowanie wykonawców, postępowanie o udzielenie zamówienia, siedziba, uczciwa konkurencja, usta, przesunięcie terminów, czyn nieuczciwej konkurencji, unieważnienie, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, koszt postępowania skargowego, równe traktowanie, złożenie oferty
Zobacz»

V ACz 826/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 22 sierpnia 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, środek ochrony prawnej, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, wadium, środek ochrony prawnej, sprawa ze stosunku, uzyskanie zamówienia, właściwość, stosunek prawa cywilnego, omawiana ustawa, podmiot sektora publicznego, zakres prawa cywilnego, najkorzystniejsza oferta, przepis kodeksu cywilnego, galas, umowa zawierana w trybie, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, przepis szczególny, zawarcie umowy w trybie, konkurs
Zobacz»

VI Ca 365/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2017

Data publikacji: 7 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, wybór oferty najkorzystniejszej, prezes urzędu zamówień publicznych, ocena oferty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, odrzucenie oferty, krajowa izba odwoławcza, treść oferty, oferta wykonawcy, błąd w obliczeniu ceny, wybór oferty najkorzystniejszej, prezes urzędu zamówień publicznych, formularz cenowy, ocena oferty, stawka podatku, odwołanie wykonawcy, postanowienie krajowej izby odwoławczej, różny stawek, badanie i ocena oferty, traktowanie wykonawców, cena brutto, zaniechanie, skarga, cena oferty
Zobacz»

XII Ga 178/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 6 sierpnia 2018

Data publikacji: 30 października 2018

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

oferta, prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, usta, prezes urzędu zamówień publicznych, wybór, odwołanie, postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • oferta, prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, uzyskanie zamówienia, odrzucenie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty, wadium, realizacja zamówienia, branża telekomunikacyjna, usta, prezes urzędu zamówień publicznych, warunek udziału w postępowaniu, wybór, skarga, odwołanie, niezbędny zasób, postępowanie skargowe, naruszenie przepisu ustawy, zobowiązanie podmiotów, postępowanie o udzielenie zamówienia
Zobacz»

V Ca 4080/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 marca 2015

Data publikacji: 23 maja 2016

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, prezes urzędu zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, oferta, usta, udzielenie zamówienia publicznego, wniesienie odwołania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, prezes urzędu zamówień publicznych, warunek udziału w postępowaniu, ewentualne postępowanie odwoławcze, umocowanie, postępowanie o udzielenie zamówienia, treść pełnomocnictwa, rozporządzenie prezesa rady ministrów, brak formalny odwołania, oferta, usta, lider konsorcjum, zdolność finansowa, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie przy rozpoznawaniu, wniesienie odwołania, osoba zdolna, oferta wykonawcy, prezes izby
Zobacz»

XXIII Ga 285/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 kwietnia 2015

Data publikacji: 26 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

krajowa izba odwoławcza, wybór oferty najkorzystniejszej, prezes urzędu zamówień publicznych, odwołanie, usta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, formularz cenowy, wybór oferty najkorzystniejszej, bezzasadne zaniechanie, ponowny wybór, odrzucenie oferty, prezes urzędu zamówień publicznych, jednostka administracji państwowej, zaniechanie uznania, spółka akcyjna, odwołanie, nieuczciwa konkurencja, utajnienie, zwroty przesyłek, skarga, usta, zamówienie w oparciu, treść specyfikacji istotnych, postanowienie krajowej izby, unieważnienie czynności wyboru
Zobacz»

II Ca 116/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 9 marca 2017

Data publikacji: 24 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

krajowa izba odwoławcza, prezes urzędu zamówień publicznych, odrzucenie odwołania, udzielenie zamówienia, wpis od odwołania, wybór oferty najkorzystniejszej, kryterium oceny ofert
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, odwołanie wykonawcy, prezes urzędu zamówień publicznych, postanowienie krajowej izby odwoławczej, otwarcie oferty, odrzucenie oferty, odrzucenie odwołania, udzielenie zamówienia, wpis od odwołania, oferta winna, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, gmina, wybór oferty najkorzystniejszej, oferent, kryterium oceny ofert, skarga prezesa, merytoryczne rozpoznanie odwołania, prowadząca działalność gospodarcza, koszt postępowania skargowego, skarga na orzeczenie
Zobacz»

XXIII Ga 2039/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 lutego 2017

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, prezes urzędu zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, odwołanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, prezes krajowej izby, prezes urzędu zamówień publicznych, postanowienie prezesa, zwrot odwołania, ustawa prawa, skarga do sądu, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie przy rozpoznawaniu, odpowiedź na skargę, przedmiot zwrotu, pytanie prawne, postanowienie o odrzuceniu odwołania, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, umorzenie postępowania odwoławczego, brak formalny odwołania, skarga prezesa, odwołanie
Zobacz»

XXIII Ga 205/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 września 2017

Data publikacji: 10 marca 2020

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

wybór oferty najkorzystniejszej, krajowa izba odwoławcza, prezes urzędu zamówień publicznych, odwołanie, usta, postępowanie o udzielenie zamówienia, ocena oferty, udzielenie zamówienia publicznego, prawo zamówień publicznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • wybór oferty najkorzystniejszej, krajowa izba odwoławcza, wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty, wybrany wykonawca, prezes urzędu zamówień publicznych, odwołanie, konsorcjum, usta, postępowanie o udzielenie zamówienia, kwota określona w przepisach, badanie ofert, ocena oferty, teren publiczny, wybrana oferta, czynność, udzielenie zamówienia publicznego, prawo zamówień publicznych, koszt postępowania skargowego, zaniechanie
Zobacz»

II Ca 1626/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 marca 2017

Data publikacji: 30 października 2017

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, wybór oferty najkorzystniejszej, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, kryterium oceny ofert, ustawa, odwołanie, usta, środek ochrony prawnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, wybór oferty najkorzystniejszej, przepis ustawy prawa, wykluczenie, odrzucenie oferty, badanie i ocena oferty, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, kryterium oceny ofert, ustawa, odwołanie, usta, środek ochrony prawnej, postępowanie skargowe, zaniechanie, opis przedmiotu zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, czynność odrzucenia, odwołanie w postępowaniu
Zobacz»

XXIII Ga 165/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 maja 2017

Data publikacji: 10 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

wybór oferty najkorzystniejszej, krajowa izba odwoławcza, kryterium oceny ofert, postępowanie o udzielenie zamówienia, prezes urzędu zamówień publicznych, udzielenie zamówienia publicznego, wpis od odwołania, prawo zamówień publicznych, usta
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 238)
   2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • wybór oferty najkorzystniejszej, odrzucenie oferty, krajowa izba odwoławcza, kryterium oceny ofert, oferent, postępowanie o udzielenie zamówienia, prezes urzędu zamówień publicznych, zaniechanie, przedmiot zamówienia, wykluczenie wykonawcy, udzielenie zamówienia publicznego, wpis od odwołania, prawo zamówień publicznych, usta, badanie i ocena oferty, czynność odrzucenia, koszt postępowania skargowego, odwołanie w postępowaniu, cena, progi unijne
Zobacz»

II Ca 759/19

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 września 2019

Data publikacji: 4 listopada 2019

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, wpis od odwołania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, skarga do sądu, urząd marszałkowski województwa, kodeks postępowania cywilnego, dodatkowe rozstrzygnięcie, postępowanie o udzielenie zamówienia, postępowanie odwoławcze, uzupełnienie orzeczenia, uzupełnienie postanowienia, ustawa prawa, wniosek o uzupełnienie wyroku, substrat zaskarżenia, wyrok sądów polubownych, jako że, kończące postępowanie, znajda, wpis od odwołania, roku krajowy, postanowienie krajowej izby
Zobacz»

XXIII Ga 1517/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2017

Data publikacji: 9 marca 2020

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

wybór oferty najkorzystniejszej, krajowa izba odwoławcza, prezes urzędu zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, usta, wartość zamówienia, ustawa, wniesienie odwołania, kryterium oceny ofert, odrzucenie odwołania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • wybór oferty najkorzystniejszej, odrzucenie oferty, krajowa izba odwoławcza, kwota określona w przepisach, wykluczenie wykonawcy, prezes urzędu zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, koszt postępowania skargowego, udzielenie zamówienia publicznego, badanie i ocena oferty, usta, czynność, zaniechanie, wartość zamówienia, ustawa, wniesienie odwołania, umorzenie postępowania odwoławczego, wybrana oferta, kryterium oceny ofert, odrzucenie odwołania
Zobacz»

V Ca 1215/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 28 stycznia 2015

Data publikacji: 3 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, krajowa izba odwoławcza, usta, oferta najkorzystniejsza, urząd zamówień publicznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, krajowa izba odwoławcza, warunek udziału w postępowaniu, ustawa prawa, spełnienie warunku udziału, wezwanie, uzupełnienie oferty, oświadczenie, usta, filtr, mail, oferta najkorzystniejsza, wadium, urząd zamówień publicznych, wyrok krajowej izby odwoławczej, uznanie oferty, serwer, skrzynka, złożenie wyjaśnienia
Zobacz»

II Ca 487/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 września 2017

Data publikacji: 2 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, wybór oferty najkorzystniejszej, krajowa izba odwoławcza, ocena oferty, odrzucenie odwołania, ustawa, usta, postępowanie o udzielenie zamówienia, środek ochrony prawnej, wpis od odwołania
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 238)
   2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, wybór oferty najkorzystniejszej, krajowa izba odwoławcza, odrzucenie oferty, ocena oferty, odrzucenie odwołania, umorzenie postępowania odwoławczego, całość zarzutów, ustawa, usta, postępowanie o udzielenie zamówienia, przepis ustawy prawa, wykluczenie wykonawcy, wnoszenie odwołania, progi unijne, środek ochrony prawnej, odwołanie w postępowaniu, czynność odrzucenia, zaniechanie, wpis od odwołania
Zobacz»

XXIII Ga 360/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 kwietnia 2015

Data publikacji: 21 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, prezes urzędu zamówień publicznych, wpis od odwołania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, prezes urzędu zamówień publicznych, prezes krajowej izby, ustawa prawa, wyrok krajowej izby odwoławczej, możliwość przekazania, siedziba w miejscowości, wniosek o zwolnienie, odrzucenie skargi, zwolnienie od kosztów sądowych, wpis od odwołania, udział przeciwników, publiczne możliwości, wysokości pięciokrotności, przepis kodeksu postępowania cywilnego, uprzednie wzywanie, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, przekazanie skargi, opłata w terminie tygodniowym
Zobacz»

XXIII Ga 150/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 marca 2016

Data publikacji: 27 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

unieważnienie, prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, wybór oferty najkorzystniejszej, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, usta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • unieważnienie, prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, czynność unieważnienia, ustawa prawa, decyzja o unieważnieniu, wybór oferty najkorzystniejszej, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, interes publiczny, ochrona informacji niejawnych, dokument, usta, rozpoznawanie odwołania, rozporządzenie prezesa rady ministrów, postępowanie przy rozpoznawaniu, skarga o wznowienia, przeciwnik skargi, wznowienie postępowań, centrum
Zobacz»

XXIII Ga 287/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 czerwca 2016

Data publikacji: 8 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, prezes urzędu zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, ustawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, prezes urzędu zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, zasada słuszności, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, postępowanie o udzielenie zamówienia, zasada zwrotu kosztów, znajdę odpowiedzi, uczestnik postępowań, przepis kodeksu postępowania cywilnego, przepis ustawy prawa, pytanie prawne, skarga na orzeczenie, prezes krajowej izby, zasada dotycząca zwrotu, udzielenie zamówienia publicznego, ustawa, zwrot kosztów postępowania skargowego, stosowanie zasady, ustawodawca w ustawie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Pogorzelska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Żegarska,  Bożena Charukiewicz ,  Mirosław Wieczorkiewicz
Data wytworzenia informacji: