Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2096

I C 279/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2016-04-05

Data publikacji: 2016-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 279/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Waclaw Protokolant: sekr. sądowy Edyta Smolińska- Kasza po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2016 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa A. A. (1) przeciwko A. A. (2) , K. A. (1) o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda na rzecz pozwanych A. A. (2) i K. A. (1) kwoty po 3600 zł. tytułem zwrotu części
Czytaj więcej»

I C 68/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2014-06-11

Data publikacji: 2014-07-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 68/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Beata Grzybek Protokolant sekr. sąd. Dagmara Napieraj po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2014 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa W. G. i W. G. (1) przeciwko A. T. o zapłatę I oddala powództwo, II zasadza solidarnie od powodów na rzecz pozwanej kwotę 12.689 zł (dwanaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych) t
Czytaj więcej»

I C 586/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-03-20

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 586/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Przemysław Jagosz Protokolant prac. sąd. Natalia Indyka po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2017 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa R. R. (1) przeciwko Z. R. (1) , D. R. i Spółdzielni Mieszkaniowej w R. o ustalenie nieważności umów z 22.12.2009 r. i z 30.12.2009 r. oraz przeciwko Z. R. (1) i D. R. o ustalenie istnienia z
Czytaj więcej»

I C 30/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2013-09-27

Data publikacji: 2013-10-22

trafność 100%

Sygn. akt: I C 30/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Grzybek Protokolant: sekr. sąd. Dagmara Napieraj po rozpoznaniu w dniu 27 września 2013 r. w Olsztynie sprawy z powództwa J. J. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O. o stwierdzenie nieważności uchwały nr 31/2007/ (...) ewentualnie o uchylenie uchwały nr 31/2007/ (...) I powództwo oddala, II zasądza od powódk
Czytaj więcej»

I C 32/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-02-22

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 32/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Wacław Protokolant: sekr. sądowy Paulina Pawłowska po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2017 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa P. B. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki P. B. kwotę 64 000,- zł (sześćdziesiąt cztery tysiące) wraz
Czytaj więcej»

I C 34/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2015-04-09

Data publikacji: 2015-06-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 34/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSO Juliusz Ciejek Protokolant: p.o. sekr. sąd. Adam Żemis po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2015 r. w Olsztynie sprawy z powództwa L. N. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) w O. o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej I. oddala powództwo; II. zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 197 (sto dziewięćdziesiąt siedem) zł tytułem zwrotu
Czytaj więcej»

I C 35/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2015-04-24

Data publikacji: 2015-05-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 35/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Grzybek Protokolant: sekr. sąd. Dagmara Napieraj po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2015 r. w Olsztynie sprawy z powództwa K. S. przeciwko M. W. , I. W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych M. W. i I. W. solidarnie na rzecz powoda K. S. kwotę 9.793 zł (dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote) z ustawowymi o
Czytaj więcej»

I C 46/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2014-12-05

Data publikacji: 2014-12-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 46/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. , dnia 5 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Grzybek Protokolant: p.o. sek. sąd. Natalia Anielska po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2014 r. w Olsztynie na rozprawie z powództwa A. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe (...) przeciwko Gminie B. o zapłatę I zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 1.930,02 zł (jede
Czytaj więcej»

I C 49/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2016-04-25

Data publikacji: 2016-05-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 49/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Przemysław Jagosz Protokolant sekr. sąd. Dagmara Napieraj po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2016 r., w Olsztynie, na rozprawie, sprawy z powództwa I. A. przeciwko A. S. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę I nakazuje pozwanemu, aby zamieścił w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku na stronie głównej portalu inte
Czytaj więcej»

I C 52/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2015-05-19

Data publikacji: 2015-06-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 52/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSO Juliusz Ciejek Protokolant: p.o. sekr. sąd. Adam Żemis po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2015 r. w Olsztynie, na rozprawie sprawy z powództwa M. M. (1) i M. M. (2) przeciwko Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w D. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powodów na rzecz pozwanego kwotę 3.758 zł 50 gr (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych
Czytaj więcej»