Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3960

I C 458/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2015-04-16

Data publikacji: 2015-05-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 458/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Tomasz Cichocki Protokolant: p.o. sekr. sądowy Aleksandra Bogusz-Dobrowolska po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2015 r. w Olsztynie sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna V. (...) w W. przeciwko P. T. o zapłatę I zasądza od pozwanego P. T. na rzecz powoda (...) Spółka Akcyjna V. (...) w W. kwotę 312.355,63 (trzysta d
Czytaj więcej»

I C 459/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-03-02

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 459/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Przemysław Jagosz Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Smolińska-Kasza po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2017 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w O. przeciwko M. S. o uznanie czynności za bezskuteczną I uznaje za bezskuteczną względem powódki umowę zniesienia współwłasności nieruchomości objętych księgami
Czytaj więcej»

I C 459/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-11-13

Data publikacji: 2019-02-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 459/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Juliusz Ciejek Protokolant: p.o. sekr. sądowy A. K. po rozpoznaniu w dniu 30 października 2018 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa L. Ł. (1) przeciwko J. R. i A. R. o nakazanie i o zapłatę I powództwo oddala, II zasądza od powódki na rzecz pozwanych solidarnie kwotę 5.314 (pięć tysięcy trzysta czternaście) zł t
Czytaj więcej»

I C 461/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2020-10-27

Data publikacji: 2020-12-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Przesłanki ważności i skuteczności kredytu indeksowanego.
Sygn. akt: I C 461/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Rafał Kubicki Protokolant: sekretarz sądowy Dominika Orzepowska po rozpoznaniu w dniu 21 października 2020 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa R. L. (1) i R. L. (2) przeciwko Bankowi (...) S.A. w G. o zapłatę i ustalenie I zasądza od pozwanego Banku (...) S.A. w G. solidarnie na rzecz powodów: R. L. (1)
Czytaj więcej»

I C 464/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-03-19

Data publikacji: 2018-07-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 464/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie w Wydziale I Cywilnym w składzie: Przewodniczący Juliusz Ciejek Protokolant: sekr. sąd. Aleksandra Bogusz po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2018 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa O. Ź. (1) przeciwko S. Ź. (1) i M. Ź. (1) o zapłatę i sprawy z powództwa O. Ź. (1) przeciwko S. Ź. (1) , M. Ź. (1) i M. Ź. (2) przy interwencji ubocznej Gminy O. o wydanie nieruchomości oraz sprawy z p
Czytaj więcej»

I C 466/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2013-09-26

Data publikacji: 2013-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 466/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Przemysław Jagosz Protokolant p.o. sekr. sąd. Aleksandra Bogusz po rozpoznaniu w dniu 26 września 2013 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa J. D. przeciwko 1) J. T. (1) , 2) G. D. (1) , 3) Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I oddala powództwo w stosunku do wszystkich pozwanych; II zasądza od powódki na rzecz każ
Czytaj więcej»

I C 466/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2020-11-20

Data publikacji: 2021-02-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 466/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Ewa Oknińska Protokolant: pracownik sądowy Dominika Orzepowska, po rozpoznaniu w dniu 04 listopada 2020 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa G. M. , E. M. przeciwko (...) Bankowi (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o ustalenie ewentualnie o zapłatę I.ustala, że umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipot
Czytaj więcej»

I C 468/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2020-10-29

Data publikacji: 2020-12-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Przesłanki ważności kredytu bankowego.
Sygn. akt I C 468/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący sędzia Rafał Kubicki Protokolant sekretarz sądowy Agnieszka Grandys po rozpoznaniu w dniu 29 października 2020 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa D. M. (1) , D. P. i M. M. (1) przeciwko (...) Bank S.A. w W. o ustalenie nieważności, ewentualnie o ustalenie bezskuteczności I oddala powództwo o ustalenie nieważnośc
Czytaj więcej»

I C 471/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2015-04-24

Data publikacji: 2015-05-21

trafność 100%

Sygn. akt: I C 471/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Tomasz Cichocki Protokolant: p.o. sekr. sąd. Damian Wietrak po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2015 r. w Olsztynie sprawy z powództwa J. B. przeciwko S. C. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda J. B. na rzecz pozwanej S. C. kwotę (...) ) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. Syg
Czytaj więcej»

I C 472/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-03-10

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Umowa kredytu stanowi odrębny typ umowy nazwanej.
Sygn. akt: I C 472/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Rafał Kubicki Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Grandys po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2017 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. przeciwko S. S. i M. S. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda (...) Niestandaryzowany Sekur
Czytaj więcej»