Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3820

I C 119/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2019-10-03

Data publikacji: 2019-11-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 119/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Rafał Kubicki Protokolant: sekr. sądowy Arletta Sokół po rozpoznaniu w dniu 3 października 2019 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. w W. przeciwko D. M. o zapłatę I zasądza od pozwanej D. M. na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A. w W. sumę 84.564,38 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące pi
Czytaj więcej»

I C 120/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2014-05-05

Data publikacji: 2019-08-27

trafność 100%

Sygn. akt I C 120/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 maja 2014r. Sąd Okręgowy w Olsztynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Maria Matyja Protokolant sek. sąd Joanna Kotowska po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2014r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa K. B. przeciwko Skarbowi Państwa – Zakładowi Karnemu w K. o zapłatę I oddala powództwo II zasądza od powoda K. B. na rzecz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa kwotę 120,-zł (słownie sto dwadzieścia
Czytaj więcej»

I C 121/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2015-04-01

Data publikacji: 2015-04-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 121/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Wacław Protokolant: p.o. sekr. sąd. Marlena Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2015 r. w Olsztynie sprawy z powództwa E. D. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki E. D. kwotę 35 000,- zł (trzydzieści pięć tysięcy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia (..
Czytaj więcej»

I C 122/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2013-09-30

Data publikacji: 2013-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 122/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2013r. Sąd Okręgowy w Olsztynie Wydział I Cywilny Przewodniczący – SSO Juliusz Ciejek Protokolant – st. sekr. sąd. Katarzyna Foks po rozpoznaniu w dniu 17 września 2013r. w Olsztynie, na rozprawie sprawy z powództwa sprawy z powództwa T. G. (1) i E. G. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w G. Oddziałowi w O. o zapłatę I oddala powództwo w całości; II zasądza od powodów na rzecz pozwanej kwotę 3.600 (trzy tysiące sześćset
Czytaj więcej»

I C 123/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2013-10-23

Data publikacji: 2013-11-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: Do wynagrodzenia za korzystanie z cudzej rzeczy bez podstawy prawnej obowiązany jest posiadacz w złej wierze.
Sygn. akt: I C 123/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2013 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Bożena Charukiewicz Protokolant: sekr. sąd. Dagmara Napieraj po rozpoznaniu w dniu 23 października 2013 r. w Olsztynie sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z/s w G. o nakazanie i zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 3.617 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) zło
Czytaj więcej»

I C 123/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2015-09-30

Data publikacji: 2015-10-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 123/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Olsztyn, dnia 30 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Grzybek Protokolant: sek. sąd. Dagmara Napieraj po rozpoznaniu w dniu 25 września 2015 r. w (...) na rozprawie z powództwa (...) Wyższej Szkoły (...) w O. przeciwko Przedsiębiorstwu Budownictwa (...) sp. z o.o. w O. o zapłatę I zasądza od pozwanego Przedsiębiorstwa Budownictwa (...) sp. z o.o. w O. na rzecz
Czytaj więcej»

I C 125/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-10-30

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 125/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Juliusz Ciejek Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Sczepanek po rozpoznaniu w dniu 16 października 2018 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa M. Ż. (1) , L. Ż. , W. Ż. (1) i M. Ż. (2) przeciwko (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz: - powódki M. Ż. (1) kwotę 111.500 (sto jedenaście tysięcy pięćset) z
Czytaj więcej»

I C 128/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2016-01-15

Data publikacji: 2016-02-19

trafność 100%

Sygn. akt: I C 128/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Grzybek Protokolant: sekr. sąd. Dagmara Napieraj po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2016 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa B. M. (1) przeciwko (...) Towarzystwu (...) z/s w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Towarzystwa (...) z/s w W. na rzecz powoda B. M. (1) kwotę 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysi
Czytaj więcej»

I C 131/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-05-16

Data publikacji: 2018-07-09

trafność 100%

Sygn. akt: I C 131/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Wacław Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2018 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą we W. przeciwko T. J. , M. J. o zapłatę I. zasądza od pozwanych T. J. i M. J. solidarnie na rzecz powoda (...) z siedzibą we W. kwotę 226 398, 31 CHF (dwieście dwadzi
Czytaj więcej»

I C 133/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2015-03-06

Data publikacji: 2015-04-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 133/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Wacław Protokolant: p.o. sekr. Sąd. Marlena Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2015 r. w Olsztynie sprawy z powództwa R. S. , J. S. (1) , M. S. (1) , E. S. , M. S. (2) przeciwko P. B. U. K. w W. o zapłatę I oddala powództwo II zasądza od powodów na rzecz pozwanego kwotę 2000, - zł tytułem części kosztów proce
Czytaj więcej»