Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2760

I C 4/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2014-10-10

Data publikacji: 2014-10-28

trafność 100%

Sygn. akt: I C 4/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Grzybek Protokolant: sekr. sąd Dagmara Napieraj po rozpoznaniu w dniu 10 października 2014 r. w Olsztynie sprawy z powództwa K. K. przeciwko (...) , R. , (...) Spółce Jawnej z/s w G. , A. R. , J. M. o zapłatę I zasądza solidarnie od pozwanych (...) , R. , (...) Spółki Jawnej z/s w G. , A. R. , J. M. na rzecz powod
Czytaj więcej»

I C 7/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2013-08-14

Data publikacji: 2013-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 7/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Wojciech Wacław Protokolant st. sekr sąd. Agnieszka Lankowska po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2013 r. na rozprawie w O. sprawy z powództwa H. M. , K. M. , J. M. , I. M. , M. R. i E. D. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w Ł. : a/ na rzecz powódki H. M. kwotę 30 000,- zł (trzydzieści tysięc
Czytaj więcej»

I C 11/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2015-11-13

Data publikacji: 2015-11-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 11/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Grzybek Protokolant: stażysta Aleksandra Bogusz-Dobrowolska po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2015 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa K. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) z/s w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) zł z ustawowymi odsetkami o
Czytaj więcej»

I C 23/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-02-12

Data publikacji: 2018-03-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 23/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Przemysław Jagosz Protokolant prac. sąd. Natalia Indyka po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2018 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa B. (...) (...) w G. przeciwko M. S. i E. S. o zapłatę I umarza postępowanie w zakresie powództwa o zapłatę kwoty 74 208,66 zł; II zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 124 7
Czytaj więcej»

I C 24/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2016-05-23

Data publikacji: 2016-07-11

trafność 100%

Sygn. akt: I C 24/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny Przewodniczący: SSO Juliusz Ciejek Protokolant: stażysta Aleksandra Bogusz-Dobrowolska po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2016 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 45.000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnien
Czytaj więcej»

I C 30/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-06-06

Data publikacji: 2018-07-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 30/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Wacław Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2018 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa R. N. przeciwko J. Ż. , (...) w K. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę oddala powództwo Sygn. akt I C 30/18 UZASADNIENIE Powód R. N. wniósł o nakazanie J. Ż. oraz (...) usunięcia sku
Czytaj więcej»

I C 30/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2013-09-27

Data publikacji: 2013-10-22

trafność 100%

Sygn. akt: I C 30/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Grzybek Protokolant: sekr. sąd. Dagmara Napieraj po rozpoznaniu w dniu 27 września 2013 r. w Olsztynie sprawy z powództwa J. J. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O. o stwierdzenie nieważności uchwały nr 31/2007/ (...) ewentualnie o uchylenie uchwały nr 31/2007/ (...) I powództwo oddala, II zasądza od powódk
Czytaj więcej»

I C 32/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-02-22

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 32/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Wacław Protokolant: sekr. sądowy Paulina Pawłowska po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2017 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa P. B. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki P. B. kwotę 64 000,- zł (sześćdziesiąt cztery tysiące) wraz
Czytaj więcej»

I C 34/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-03-28

Data publikacji: 2018-05-07

trafność 100%

Sygn. akt: I C 34/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Wacław Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2018 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) S. A. z siedzibą w W. przeciwko R. P. o zapłatę I zasądza od pozwanego R. P. na rzecz powoda Banku (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 84 831,81 zł (osiemdziesiąt cztery tys
Czytaj więcej»

I C 34/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2015-04-09

Data publikacji: 2015-06-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 34/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSO Juliusz Ciejek Protokolant: p.o. sekr. sąd. Adam Żemis po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2015 r. w Olsztynie sprawy z powództwa L. N. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) w O. o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej I. oddala powództwo; II. zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 197 (sto dziewięćdziesiąt siedem) zł tytułem zwrotu
Czytaj więcej»