Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3585

I C 376/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2015-09-25

Data publikacji: 2015-10-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 376/14 Sygn. akt: I C 386/14 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Grzybek Protokolant: sekr. sąd. Dagmara Napieraj po rozpoznaniu w dniu 25 września 2015 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa A. Ś. , K. Ś. , przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z/s w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z/s w W. na rzecz powódki A. Ś. kwotę 25.
Czytaj więcej»

I C 378/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-05-09

Data publikacji: 2018-07-09

trafność 100%

Sygn. akt: I C 378/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Wacław Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2018 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa K. C. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę i ustalenie I. zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda K. C. kwotę 120 000 (sto dwadzieścia tysię
Czytaj więcej»

I C 380/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-01-17

Data publikacji: 2018-03-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 380/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 stycznia 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Wacław Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2018 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko J. R. i H. R. o zapłatę I umarza postępowanie co do kwoty 2 460 zł; II w pozostałej części oddala powództwo; III zasądza od powoda na rzecz poz
Czytaj więcej»

I C 380/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-02-08

Data publikacji: 2017-03-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 380/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Wacław Protokolant: sekr. sądowy Paulina Pawłowska po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2017 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa D. K. przeciwko (...) Company SE z siedzibą w R. na Łotwie o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Company SE z siedzibą w R. na Łotwie na rzecz powoda D. K. kwotę 131 422,05 zł (st
Czytaj więcej»

I C 387/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2014-10-13

Data publikacji: 2014-10-27

trafność 100%

Sygn. akt I C 387/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Przemysław Jagosz Protokolant p.o. sekr. sąd. Aleksandra Bogusz-Dobrowolska po rozpoznaniu w dniu 13 października 2014 r., w Olsztynie, na rozprawie, sprawy z powództwa J. A. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę i ustalenie I oddala wniosek o zasądzenie na rzecz pozwanego zwro
Czytaj więcej»

I C 387/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2015-11-27

Data publikacji: 2015-12-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 387/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Grzybek Protokolant: sekr. sąd. Dagmara Napieraj po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2015 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa G. K. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej z/s w K. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego I powództwo oddala, II przyznaje kuratorowi I. S. wynagrodzenie w kwocie 7.200
Czytaj więcej»

I C 388/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2014-11-28

Data publikacji: 2014-12-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 388 / 14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2014r. Sąd Okręgowy w Olsztynie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSO Maria Matyja Protokolant sek. sąd. Natalia Anielska po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2014r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa M. O. przeciwko (...) Spółdzielni (...) w K. o uchylenie uchwały organu spółdzielni I uchyla uchwałę Walnego Zgromadzenia (...) Spółdzielni (...) w K. Nr (...) z dnia 27 czerwca 2014r. utrzymującą
Czytaj więcej»

I C 392/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2016-02-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 392/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Grzybek Protokolant: sekr. sąd. Dagmara Napieraj po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2016 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa F. G. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej z/s w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 1 pozbawia, w całości wobec F. G. , wykonalności tytułu wykonawczego tj. bankowe
Czytaj więcej»

I C 390/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2015-11-06

Data publikacji: 2015-12-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 390/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Wojciech Wacław Protokolant sekr. sąd. Edyta Smolińska – Kasza po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa J. J. (1) przeciwko J. D. o uznanie umowy za bezskuteczną I uznaje za bezskuteczną w stosunku do powódki J. J. (1) zawartą między pozwaną J. D. a E. D. umowę darowizny nieru
Czytaj więcej»

I C 394/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2019-01-22

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 394/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2019 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny Przewodniczący: SSO Juliusz Ciejek Protokolant: p.o. sekr. sąd. Anna Kosowska po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2019 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa M. K. (1) przeciwko R. K. o ustalenie I ustala, że ugoda zawarta przed Sądem Rejonowym w Olsztynie w dniu 21 kwietnia 2016 r. w sprawie (...) , o podział majątku wspólnego jest nieważna, II zasądza od pozw
Czytaj więcej»