Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3660

IX Ca 160/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2019-10-16

Data publikacji: 2019-11-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Skutkiem prawomocności uchwały jest niemożność zmiany lub uchylenia uchwały bez specjalnie przewidzianego do tego trybu.
Sygn. akt IX Ca 160/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: sędzia Bożena Charukiewicz (spr.) Sędziowie: Jacek Barczewski Krystyna Skiepko Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Najdrowska po rozpoznaniu w dniu 16 października 2019 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z odwołania S. K. z udziałem Polskiego Związku Łowieckiego – Zarządu Okręgowego z siedzibą w O. i Koła (...) w W. o u
Czytaj więcej»

IX Ca 163/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-08-21

Data publikacji: 2018-09-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Terminem wymagalności jest termin, od którego aktualizuje się stan, w którym wierzyciel może skutecznie żądać od dłużnika spełnienia świadczenia.
Sygn. akt IX Ca 163/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 sierpnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Charukiewicz (spr.) Sędziowie: SO Mirosław Wieczorkiewicz SO Marek Jaszczak Protokolant: prac. sądowy Izabela Ważyńska po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2018 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. przeciwko A. J. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Są
Czytaj więcej»

IX Ca 167/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-06-07

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "W odniesieniu do spraw, które w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej należały do drogi postępowania administracyjnego koniec okresu siły wyższej w rozumieniu art. 121 pkt 4 kc, w zw. z art. 175 kc, stanowi dzień 1 września 1980r. będący datą powstania sądownictwa administracyjnego".
Sygn. akt IX Ca 167/17 POSTANOWIENIE Dnia 7 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Żegarska (spr.) Sędziowie: SO Jacek Barczewski SO Mirosław Wieczorkiewicz Protokolant: pracownik sądowy Natalia Kruczyk po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2017 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa O. z udziałem A. K. jako następcy prawnego U. K
Czytaj więcej»

IX Ca 168/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-06-21

Data publikacji: 2018-07-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "w postępowaniu o rozgraniczenie w ramach pierwszej podstawy z art. 153 kc, tj. stanu prawnego Sąd jest zobowiązany z urzędu uwzględnić zmiany w zakresie prawa własności spowodowane zasiedzeniem".
Sygn. akt IX Ca 168/18 POSTANOWIENIE Dnia 21 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Żegarska (spr.) Sędziowie: SO Beata Grzybek SO Jacek Barczewski Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Najdrowska po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2018 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z wniosku E. D. z udziałem R. G. o rozgraniczenie na skutek apelacji uczestnika postępowania od postanowienia Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dni
Czytaj więcej»

IX Ca 169/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-06-07

Data publikacji: 2017-09-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie do zaakceptowania jest jednak stanowisko, jakoby wierzyciel domagać się mógł skutecznie od ubezpieczyciela zwrotu wszelkich kosztów bez jakichkolwiek ograniczeń w zakresie ich wysokości. Na gruncie niniejszej sprawy przyjąć zatem należy, że strona pozwana zobowiązana jest do zapłaty na rzecz powoda zwrotu kosztów prywatnej (...)
Sygn. akt IX Ca 169/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Jacek Barczewski (spr.) Sędziowie: SO Agnieszka Żegarska SO Mirosław Wieczorkiewicz Protokolant: pracownik sądowy Natalia Kruczyk po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2017 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa R. J. przeciwko (...) (...) z siedzibą w R. dawniej ( (...) Company (...) z siedzibą w R. ) o zapłatę na skutek
Czytaj więcej»

IX Ca 170/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2014-06-10

Data publikacji: 2014-09-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Skoro obie strony złożyły zgodne oświadczenie woli, data zawarcia umowy najmu skierowana była do skonkretyzowanych osób, należało przyjąć, iż umowa najmu z 2011 r. wiązała obie strony a więc i pozwanego.
Sygn. akt IX Ca 170/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Charukiewicz (spr.) Sędziowie: SO Dorota Ciejek SO Jolanta Strumiłło Protokolant: sekr. sądowy Ewelina Gryń po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2014 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa M. P. przeciwko D. P. i Gminie O. o ustalenie na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 4 lute
Czytaj więcej»

IX Ca 171/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-08-29

Data publikacji: 2018-09-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody nie prowadzi obligatoryjnie do zmniejszenia wysokości zadośćuczynienia.
Sygn. akt IX Ca 171/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Charukiewicz (spr.) Sędziowie: SO Jacek Barczewski SO Agnieszka Żegarska Protokolant: prac. sądowy Izabela Ważyńska po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2018 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa K. W. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku S
Czytaj więcej»

IX Ca 172/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2014-06-10

Data publikacji: 2014-09-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zwolneinie się sprzedawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi wymaga wykazania, że kupujący wiedział o wadzie, a nie tylko mogł się o niej dowiedzieć, nawet przy dołożeniu należytej staranności.
Sygn. akt IX Ca 172/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Charukiewicz (spr.) Sędziowie: SO Dorota Ciejek SO Jolanta Strumiłło Protokolant: sekr. sądowy Ewelina Gryń po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2014 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa Z. O. i M. O. przeciwko G. P. i Z. P. o zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 28
Czytaj więcej»

IX Ca 176/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-07-20

Data publikacji: 2017-09-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Powierzchnia zajęta pod służebność o szerokości 2 metrów zagwarantuje prowadzenie prawidłowej obsługi i eksploatacji gazociągu, zapewni bezpieczny dostęp w celu np. wymiany, przeglądu, oględzin, okresowej konserwacji, a przede wszystkim uwzględnia rozmiar uciążliwości gazociągu dla właścicielki obciążonej działki. Biegły w swojej opinii (...)
Sygn. akt IX Ca 176/17 POSTANOWIENIE Dnia 20 lipca 2017r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Mirosław Wieczorkiewicz (spr.) Sędziowie SO Jacek Barczewski, Dorota Ciejek Protokolant sekretarz sądowy Agnieszka Najdrowska po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2017r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z wniosku J. M. z udziałem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o ustanowienie służebności przesyłu na skutek apelacji wnioskodawczyni
Czytaj więcej»

IX Ca 181/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-05-17

Data publikacji: 2018-06-18

trafność 100%

Sygn. akt IX Ca 181/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Dobrzyńska-Murawka (spr.) Sędziowie: SO Bożena Charukiewicz SO Krystyna Skiepko Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Najdrowska po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2018 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa I. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejon
Czytaj więcej»