Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2910

I C 185/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2014-12-03

Data publikacji: 2015-01-09

trafność 100%

Sygn. akt: I C 185/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Wacław Protokolant: sekr. sądowy Natalia Anielska po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2014 r. w Olsztynie sprawy z powództwa R. R. , A. R. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. : a na rzecz powódki A. R. kwotę 7000 zł (siedem tysięcy) tytułem odszkodowania oraz kwotę 15000,- zł (pię
Czytaj więcej»

I C 187/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-11-27

Data publikacji: 2018-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 187/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Przemysław Jagosz Protokolant prac. sąd. Natalia Indyka po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2017 r., w Olsztynie, na rozprawie, sprawy z powództwa (...) przeciwko R. C. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz pozwanego 7 200 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sygn. akt I C 187/17 UZASADNIENIE (...) żąd
Czytaj więcej»

I C 188/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2016-04-19

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak podstaw do nadania wyciągom z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego mocy dowodowej dokumentów urzędowych.
Sygn. akt: I C 188/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Rafał Kubicki Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Grandys po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2016 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. przeciwko G. R. o zapłatę I oddala powództwo, II oddala wniosek powoda o zasądzenie kosztów proc
Czytaj więcej»

I C 189/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2014-09-30

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 189/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: SSO Wiesław Kasprzyk Protokolant: praktykant Aneta Rumińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 września 2014 r. w Olsztynie sprawy z powództwa M. S. i A. S. przeciwko wspólnocie Mieszkaniowej (...) w L. o uchylenie uchwały 1 oddala powództwo. 2 zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 197 tytułem zwrotu kosztów procesu. Sędz
Czytaj więcej»

I C 191/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2016-01-19

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 191/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2016r . Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Juliusz Ciejek Protokolant: stażysta Aleksandra Bogusz- Dobrowolska po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2016r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa P. K. przeciwko (...) S.A z siedzibą w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 5 styc
Czytaj więcej»

I C 195/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-01-25

Data publikacji: 2018-03-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przesłanką skutecznego dochodzenia roszczenia odszkodowawczego na gruncie art. 160 kpa jest decyzja nadzorcza..
Sygn. akt: I C 195/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Rafał Kubicki Protokolant sekr. sąd. Agnieszka Grandys po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2018 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa E. T. (1) przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie (...)- (...) o zapłatę I zasądza od pozwanego Skarbu Państwa - Wojewody (...)- (...) na rzecz powódki E. T. (1) kwotę 1.317.189 zł (m
Czytaj więcej»

I C 197/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2014-08-20

Data publikacji: 2014-10-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 197/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 sierpnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Wacław Protokolant: p. o. sekr. sądowy Natalia Anielska po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2014 r. w Olsztynie, na rozprawie sprawy z powództwa (...) w O. przeciwko (...) w W. o zapłatę I. oddala powództwo, II. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1000 zł (tysiąc złotych) tytułem zwrotu części kosztów proces
Czytaj więcej»

I C 198/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2016-10-24

Data publikacji: 2016-11-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 198/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Przemysław Jagosz Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Smolińska-Kasza po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa T. Ś. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę i ustalenie I zasądza od pozwanego na rzecz powoda: a zadośćuczynienie w kwocie 89 000 zł (o
Czytaj więcej»

I C 200/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-04-25

Data publikacji: 2018-07-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 200/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Ewa Oknińska Protokolant: sekretarz sądowy Justyna Niebrzydowska po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2018 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko I. B. (1) , A. B. o zapłatę I uchyla nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany przez (...) z dnia 19 grudnia 2016 r
Czytaj więcej»

I C 202/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2015-04-16

Data publikacji: 2015-05-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: Jeśli zadośćuczynienie z art. 445 § 1 k.c. nie miało możliwości powetowania krzywdy doznanej przez poszkodowanego (a tak będzie w przypadku, gdy nie zostało wypłacone), to można uwzględnić je przy obliczaniu kwoty należnego zadośćuczynienia z art. 446 § 4 k.c. dla spadkobiercy takiego zmarłego.
Sygn. akt: I C 202/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Rafał Kubicki Protokolant: sekr. sądowy Joanna Kotowska po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2015 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa: P. H. (1) , B. H. , I. H. , małoletniej M. H. (reprezentowanej przez ojca P. H. (1) ) i małoletniego S. H. (reprezentowanego przez ojca P. H. (1) ) przeciwko Towarzystwu (...)
Czytaj więcej»