Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3192

IX Ca 135/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-08-24

Data publikacji: 2018-09-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przy szacowaniu składników majątku wspólnego należy uwzględnić obciążenie zmieniające rzeczywistą wartość tych składników majątkowych.
Sygn. akt IX Ca 135/18 POSTANOWIENIE Dnia 24 sierpnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodnicząca: SSO Bożena Charukiewicz (spr.), Sędziowie: SO Mirosław Wieczorkiewicz, SO Marek Jaszczak, Protokolant: prac. sądowy Izabela Ważyńska po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2018 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z wniosku K. B. z udziałem P. B. o podział majątku wspólnego, na skutek apelacji uczestnika od postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztyni
Czytaj więcej»

IX Ca 143/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2015-04-28

Data publikacji: 2015-06-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Żaden przepis ustawy prawo łowieckie nie wyłącza zastosowania ogólnych zasad dowodzenia w przypadku ustalania odpowiedzialności za szkody łowieckie.
Sygn. akt IX Ca 143/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Charukiewicz Sędziowie: SO Krystyna Skiepko SO Jacek Barczewski Protokolant: prac. sąd. Magdalena Kufel po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2015 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa J. M. przeciwko Kołu (...) w O. o zapłatę na skutek apelacji powoda i pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Mrągowie V Zamiejs
Czytaj więcej»

IX Ca 152/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-05-09

Data publikacji: 2018-06-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IX Ca 152/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Beata Grzybek (spr.), Sędziowie: SO Jacek Barczewski, SO Mirosław Wieczorkiewicz, Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Najdrowska, po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2018 r. w Olsztynie, na rozprawie, sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. , przeciwko B. T. , o zapłatę, na skutek apelacji powódki od wyroku zaoczne
Czytaj więcej»

IX Ca 163/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-08-21

Data publikacji: 2018-09-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Terminem wymagalności jest termin, od którego aktualizuje się stan, w którym wierzyciel może skutecznie żądać od dłużnika spełnienia świadczenia.
Sygn. akt IX Ca 163/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 sierpnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Charukiewicz (spr.) Sędziowie: SO Mirosław Wieczorkiewicz SO Marek Jaszczak Protokolant: prac. sądowy Izabela Ważyńska po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2018 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. przeciwko A. J. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Są
Czytaj więcej»

IX Ca 165/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2014-06-10

Data publikacji: 2014-10-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeżeli jeden z rodziców spadkodawcy nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadł, dziedziczy w częściach rownych rodzeństwo rodzone i przyrodnie spadkodawcy.
Sygn. akt IX Ca 165/14 POSTANOWIENIE Dnia 10 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dorota Ciejek (spr.) Sędziowie: SO Jolanta Strumiłło SO Bożena Charukiewicz Protokolant: sekr. sądowy Ewelina Gryń po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2014 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z wniosku S. Ł. z udziałem H. P. o stwierdzenie nabycia spadku po J. Ł. , W. Ł. i K. Ł. na skutek apelacji uczestniczki od postanowienia Sądu Rejonoweg
Czytaj więcej»

IX Ca 167/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-06-07

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "W odniesieniu do spraw, które w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej należały do drogi postępowania administracyjnego koniec okresu siły wyższej w rozumieniu art. 121 pkt 4 kc, w zw. z art. 175 kc, stanowi dzień 1 września 1980r. będący datą powstania sądownictwa administracyjnego".
Sygn. akt IX Ca 167/17 POSTANOWIENIE Dnia 7 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Żegarska (spr.) Sędziowie: SO Jacek Barczewski SO Mirosław Wieczorkiewicz Protokolant: pracownik sądowy Natalia Kruczyk po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2017 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa O. z udziałem A. K. jako następcy prawnego U. K
Czytaj więcej»

IX Ca 186/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-06-08

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Budowa (przebudowa) obiektu budowlanego na nieruchomości objętej współwłasnością w częściach ułamkowych wykracza poza zakres zwykłego zarządu i należy do kategorii rozporządzenia rzeczą wspólną.
Sygn. akt IX Ca 186/17 POSTANOWIENIE Dnia 8 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Bożena Charukiewicz (spr.) Sędziowie: SO Krystyna Skiepko SO Dorota Ciejek Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Najdrowska po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2017 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z wniosku E. Ś. i M. Ś. z udziałem W. Z. o rozstrzygnięcie w przedmiocie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu na skutek apelacji ucze
Czytaj więcej»

IX Ca 195/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-06-13

Data publikacji: 2017-09-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeżeli zobowiązany nie płaci zadośćuczynienia w terminie wynikającym z przepisu szczególnego lub w terminie ustalonym zgodnie z art. 455 kc, uprawniony nie ma niewątpliwie możliwości czerpania korzyści z zadośćuczynienia, w konsekwencji odsetki za opóźnienie w zapłacie należnego zadośćuczynienia już od tego terminu powinny się należeć (...)
Sygn. akt IX Ca 195/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Mirosław Wieczorkiewicz (spr.) Sędziowie: SO Bożena Charukiewicz SO Agnieszka Żegarska Protokolant: pracownik sądowy Natalia Kruczyk po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2017 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa M. L. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego o
Czytaj więcej»

IX Ca 196/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2015-08-20

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zobowiązanie zapłaty czynszu obejmuje cały okres wypowiedzenia umowy najmu.
Sygn. akt IX Ca 196/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 sierpnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Charukiewicz (spr.) Sędziowie: SO Ewa Dobrzyńska-Murawka SO Mirosław Wieczorkiewicz Protokolant: prac. sąd. Magdalena Kufel po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2015 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko M. M. i J. N. o zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Rejonowego w Giżycku z
Czytaj więcej»

IX Ca 157/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2015-05-07

Data publikacji: 2015-06-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: O charakterze prawnym umowy decydują jej przedmiotowo istotne elementy, a nie jej nazwa. Istotnym elementem umowy jest obowiązek zapłaty czynszu.
Sygn. akt IX Ca 157/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Charukiewicz (spr.) Sędziowie: SO Krystyna Skiepko SO Jacek Barczewski. Protokolant: prac. sąd. Magdalena Kufel po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2015 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa R. S. przeciwko Syndykowi Masy Upadłości (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w L.
Czytaj więcej»