Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2292

IX Ca 659/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-11-16

Data publikacji: 2017-12-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Określenie wysokości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę stanowi istotne uprawnienie Sądu merytorycznie rozstrzygającego sprawę w pierwszej instancji.
Sygn. akt IX Ca 659/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Charukiewicz (spr.) Sędziowie: SO Krystyna Skiepko SO Dorota Ciejek Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Najdrowska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2017 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa R. K. i E. K. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej o
Czytaj więcej»

IX Ca 606/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-11-08

Data publikacji: 2017-12-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W tej sytuacji akceptując w całości uwagi zawarte w uchwale SN z 15.05.2013 r. (III CZP 24/13) uznać należało, że aktualizacja opłaty rocznej była nieuzasadniona, gdyż nie obejmowała całej nieruchomości gruntowej objętej KW OL1O/00047951/5, co przesądza o niezasadności zarzutów dotyczących naruszenia prawa materialnego.
Sygn. akt IX Ca 606/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Jacek Barczewski (spr.) Sędziowie: SO Agnieszka Żegarska SO Mirosław Wieczorkiewicz Protokolant: pracownik sądowy Natalia Kruczyk po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2017 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa "Zakładu (...) z siedzibą w O. przeciwko Gminie O. o ustalenie na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu R
Czytaj więcej»

IV U 471/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-10-31

Data publikacji: 2017-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV U 471/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Beata Urbańska-Woike Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Krajewska po rozpoznaniu w dniu 31 października 2017 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy M. S. przy udziale zainteresowanego Z. J. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. o ustalenie podlegania do ubezpieczeń społecznych z tytułu
Czytaj więcej»

IV U 1228/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-11-15

Data publikacji: 2017-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV U 1228/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Beata Łożyńska - Motyka Protokolant: st. sekr. sądowy Bożena Kowalska po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2017 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy J. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. o prawo do renty socjalnej na skutek odwołania J. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddzi
Czytaj więcej»

IX Ca 686/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-11-22

Data publikacji: 2017-12-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Naruszenie art. 206 k.c. następuje, gdy którykolwiek ze współwłaścicieli jest pozbawiony posiadania rzeczy wspólnej i korzystania z niej".
Sygn. akt IX Ca 686/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Żegarska (spr.) Sędziowie: SO Mirosław Wieczorkiewicz SO Jacek Barczewski Protokolant: pracownik sądowy Natalia Kruczyk po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2017 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa A. S. (1) i R. S. (1) przeciwko G. B. o dopuszczenie do współposiadania na skutek apelacji pozwanej od wy
Czytaj więcej»

IV U 1219/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-11-07

Data publikacji: 2017-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV U 1219/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Beata Urbańska-Woike Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Krajewska po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2017 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy J. D. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. o prawo do emerytury na skutek odwołania J. D. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.
Czytaj więcej»

IX Ca 625/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-11-15

Data publikacji: 2017-12-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Tym samym rozstrzygnięcie Sądu I instancji w zakresie, w jakim różnicuje sytuację prawną uczestnika przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej oraz wnioskodawcy zamieszkującego w innym państwie unijnym, narusza konstytucyjną zasadę równego traktowania oraz zakaz dyskryminacji ze względu na miejsce zamieszkania.
Sygn. akt IX Ca 625/17 POSTANOWIENIE Dnia 15 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Barczewski (spr) Sędziowie: SO Mirosław Wieczorkiewicz SO Agnieszka Żegarska Protokolant: pracownik sądowy Natalia Kruczyk po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2017 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z wniosku K. Ż. z udziałem L. A. Ż. o podział majątku wspólnego na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego w Ol
Czytaj więcej»

IX Ca 663/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-11-16

Data publikacji: 2017-12-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zobowiązanie do świadczenia pieniężnego jest zobowiązaniem materialnym, a skoro źródłem jego powstania jest umowa cywilnoprawna, dochodzonym na drodze sądowej.
Sygn. akt IX Ca 663/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Charukiewicz (spr.) Sędziowie: SO Krystyna Skiepko SO Dorota Ciejek Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Najdrowska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2017 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa Aeroklubu (...) z siedzibą w W. przeciwko Aeroklubowi (...) z siedzibą w G. o zapłatę na skutek apelacji pozwaneg
Czytaj więcej»

I C 331/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-11-07

Data publikacji: 2017-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 331/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Juliusz Ciejek Protokolant: sekretarz sądowy Aleksandra Bogusz po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2017 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa W. H. przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie (...)- (...) w O. o zapłatę I powództwo oddala, II zasądza od powoda na rzecz pozwanego Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej
Czytaj więcej»

I C 590/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-10-09

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 590/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Wacław Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 4 października 2017 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko E. B. , K. M. , B. W. z udziałem interwenienta ubocznego (...) SA w W. o zapłatę I zasądza od pozwanych E. B. , K. M. i B. W. solidarnie na rzecz powoda
Czytaj więcej»