Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3035

I C 419/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-03-31

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 419/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Juliusz Ciejek Protokolant: sekr. sądowy Aleksandra Bogusz po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2017 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) S.A. z siedzibą w G. przeciwko R. C. (1) i R. C. (2) o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 419/16 UZASADNIENIE Powódka Bank (...) S.A. z siedzibą w G. wniosła przeciwko
Czytaj więcej»

IX Ca 644/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2016-11-17

Data publikacji: 2016-12-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Określenie wysokości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę stanowi istotny atrybut sądu merytorycznie rozstrzygającego sprawę w pierwszej instancji.
Sygn. akt IX Ca 644/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Charukiewicz (spr.) Sędziowie: SO Dorota Ciejek SO Krystyna Skiepko Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Najdrowska po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2016 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa W. G. , G. B. , C. B. , M. B. i A. P. (1) przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę n
Czytaj więcej»

IX Ca 650/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-11-15

Data publikacji: 2017-12-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Reasumując, żadna z przyczyn podanych przez skarżącą oceniana oddzielnie, jak i łącznie nie powoduje, by zachowanie byłego męża ocenić w sposób kwalifikowanie naganny. Za rażącą niewdzięczność należy uznać bowiem tylko takie działanie obdarowanego, którym zmierza on w sposób świadomy i celowy do wyrządzenia darczyńcy poważnej krzywdy. Nie (...)
Sygn. akt IX Ca 650/17 POSTANOWIENIE Dnia 15 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Barczewski (spr.) Sędziowie: SO Agnieszka Żegarska SO Mirosław Wieczorkiewicz Protokolant: pracownik sądowy Natalia Kruczyk po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2017 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z wniosku Z. J. (1) z udziałem K. J. o podział majątku wspólnego na skutek apelacji uczestniczki od postanowienia wstępnego Sądu Rej
Czytaj więcej»

IX Ca 650/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-12-06

Data publikacji: 2019-01-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ocena, czy sąd orzekł o całości żądania, powinna być dokonywana poprzez porównanie zakresu rozstrzygnięcia zawartego w wyroku z zakresem żądania istniejącego w chwili zamknięcia rozprawy.
Sygn. akt IX Ca 650/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Charukiewicz (spr.) Sędziowie: SO Dorota Ciejek SO Krystyna Skiepko Protokolant: prac. sądowy Izabela Ważyńska po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2018 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa D. K. przeciwko (...) Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w
Czytaj więcej»

IX Ca 666/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-06-21

Data publikacji: 2018-07-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie zrównując oczywiście skutków prawnych opinii rzecznik generalnej z wyrokiem TSUE, należy podzielić zasadnicze motywy jej uzasadnienia, gdyż wskazują one na konieczność szczególnej ochrony praw konsumenta niezależnie od charakteru roszczenia, tj. w tym przypadku, jego wekslowej natury. Standardy ochrony konsumenta w prawie unijnym (...)
Sygn. akt IX Ca 666/18 (upr.) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Jacek Barczewski po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2018 r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. przeciwko T. M. , Z. M. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2018 r., sygn. akt X C 5443/17 oddala
Czytaj więcej»

IX Ca 668/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2014-12-09

Data publikacji: 2015-01-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgłaszający zarzut potrącenia w procesie ma obowiązek ściśle określić swoją wierzytelność i wykazać jej istnienie zgodnie z regułą wyrażona w przepisie art. 6 kc.
Sygn. akt IX Ca 668/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Charukiewicz (spr.) Sędziowie: SO Dorota Ciejek SO Krystyna Skiepko Protokolant: prac. sąd. Magdalena Kufel po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2014 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w O. przeciwko Narod
Czytaj więcej»

IX Ca 669/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-12-13

Data publikacji: 2019-01-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Za bezprawność uznaje się sprzeczność zachowania się sprawcy z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
Sygn. akt IX Ca 669/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodnicząca: SSO Bożena Charukiewicz (spr.), Sędziowie: SO Dorota Ciejek, SO Krystyna Skiepko, Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Najdrowska, po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa M. R. i J. R. przeciwko B. S. o zapłatę, na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie z
Czytaj więcej»

IX Ca 673/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-04-19

Data publikacji: 2018-05-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zdaniem Sądu Okręgowego zasada równości praw i obowiązków członków PZŁ wymaga, by każdy przypadek niewywiązania się z konieczności wykonania prac gospodarczych na rzecz koła, której możliwości nałożenia nie sposób racjonalnie podważać, traktowany był jako podstawa wykluczenia z koła, przewidziana w § 44 ust. 1 i 2 statutu.
Sygn. akt IX Ca 673/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Jacek Barczewski (spr.) Sędziowie: SO Dorota Ciejek SO Krystyna Skiepko Protokolant: prac. sądowy Izabela Ważyńska po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z odwołania K. W. od uchwał Zarządu (...) Koła (...) w B. i Walnego Zgromadzenia Członków (...) Koła (...) w B. przy uczestnictwie (..
Czytaj więcej»

IX Ca 677/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2015-07-24

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ewentualna zmiana zaskarżonego orzeczenia o kosztach procesu na podstawie art. 102 kpc powinna być dokonywana tylko wyjątkowo, gdy ocenie przeprowadzonej przez sąd niższej instancji można przypisać cechy dowolności.
Sygn. akt IX Ca 677/15 (upr.) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Mirosław Wieczorkiewicz po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2015 r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (...) z siedzibą w W. przeciwko A. N. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 8
Czytaj więcej»

IX Ca 679/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-11-20

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeżeli dłużnik podnosi zarzuty przeciwko wekslowi gwarancyjnemu, to na nim, a nie na wierzycielu spoczywa ciężar ich wykazania.
Sygn. akt IX Ca 679/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Charukiewicz (spr.) Sędziowie: SO Krystyna Skiepko SO Dorota Ciejek Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Najdrowska po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2017 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. przeciwko E. H. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonow
Czytaj więcej»