Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5202

I C 439/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2020-06-23

Data publikacji: 2020-09-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 439/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Juliusz Ciejek Protokolant: sekretarz sądowy Anna Kosowska po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2020 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko Szpitalowi (...) II w B. , Zespołowi (...) w L. o zapłatę I zasądza od pozwanego Zespołu (...) w L. na rzecz powódki kwotę 1.000 (jeden tysiąc) zł, II oddala pow
Czytaj więcej»

I C 485/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-11-22

Data publikacji: 2019-02-20

trafność 100%

Sygn. akt: I C 485/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Ewa Oknińska Protokolant: sekretarz sądowy Justyna Szubring po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2018 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko M. S. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz p
Czytaj więcej»

I C 475/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2019-04-24

Data publikacji: 2019-06-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 475/19 WYROK CZĘŚCIOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Rafał Kubicki Protokolant sekr. sąd. Kamila Plit po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2019 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank S.A. w W. przeciwko I. G. , P. G. , T. B. (1) i M. B. o zapłatę I zasądza solidarnie od pozwanych: T. B. (1) i M. B. na rzecz powoda (...) Bank S.A. w W. kwotę 193.221,
Czytaj więcej»

I C 479/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2019-09-24

Data publikacji: 2019-11-25

trafność 100%

Sygn. akt: I C 479/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Ewa Oknińska, Protokolant: p.o. sekretarza sądowego Paula Łożyńska, po rozpoznaniu w dniu 18 września 2019 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa G. L. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę, rentę, ustalenie I. zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) w W. na rzecz powoda G. L. kwotę 375.000 (trzysta sie
Czytaj więcej»

I C 699/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-03-05

Data publikacji: 2018-05-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 699/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Juliusz Ciejek Protokolant: sekr. sądowy Aleksandra Bogusz po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2018 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa J. F. , M. F. , W. A. i D. P. przeciwko Kombinatowi Rolnemu (...) Sp. z o.o. w B. i Gminie M. o zapłatę I zasądza od pozwanych Kombinatu Rolnego (...) Sp. z o.o. w B. i Gminy M. na rzec
Czytaj więcej»

I C 704/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2019-01-22

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 704/1 6 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2019 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny Przewodniczący: SSO Juliusz Ciejek Protokolant: p.o. sekr. sąd. Anna Kosowska po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2019 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa K. R. (1) przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 stycznia 2019
Czytaj więcej»

I C 687/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2020-08-11

Data publikacji: 2020-10-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 687/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 sierpnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Wojciech Wacław po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2020 r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa A. L. , B. L. przeciwko T. W. , P. W. , E. W. o ochronę dóbr osobistych I oddala powództwo, I zasądza od powodów na rzecz pozwanych kwotę 2.211 zł (dwa tysiące dwieście jedenaście) tytułem zwrotu kosztów pr
Czytaj więcej»

I C 691/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-09-20

Data publikacji: 2017-11-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 691/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Wacław Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 20 września 2017 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa B. G. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 2.700,-zł tytułem zwrotu części kosztów procesu. I C 691/16 UZASADN
Czytaj więcej»

I C 670/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2019-04-10

Data publikacji: 2019-06-04

trafność 100%

Sygn. akt: I C 670/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Ewa Oknińska, Protokolant: st. sekretarz sąd. Anna Szczepanek, po rozpoznaniu w dniu 03 kwietnia 2019 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa D. K. przeciwko (...) Bank (...) S.A. w W. i A. P. o ustalenie I ustala, że postanowienia umowne wskazane w § 1 pkt 2 części ogólnej umowy, w § 7 pkt 6 części ogólnej umowy,
Czytaj więcej»

I C 432/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2015-10-19

Data publikacji: 2015-11-17

trafność 100%

Sygn. akt: I C 432/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2015r. Sąd Okręgowy w Olsztynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Olga Rybus Protokolant: sekr. sąd. Anna Szczepanek po rozpoznaniu w dniu 05 października 2015r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa M. S. (1) przeciwko K. K. (1) , K. M. (1) , K. D. (1) o zapłatę I Zasądza solidarnie od pozwanych K. K. (1) i K. M. (1) na rzecz powoda M. S. (1) kwotę 57941, 82 złotych ( pięćdzie
Czytaj więcej»