Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5112

I C 740/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2022-11-09

Data publikacji: 2023-03-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 740/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Krystian Szeląg Protokolant: Stażysta Aleksandra Siemieniuk po rozpoznaniu w dniu 14 października 2022 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. przeciwko M. Z. , A. Z. o zapłatę I oddala powództwo w całości; II zasądza od powoda Banku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w G
Czytaj więcej»

I C 736/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2019-05-31

Data publikacji: 2019-07-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 736/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2019 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Juliusz Ciejek Protokolant: p.o. sekr. sąd. A. K. po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2019 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa M. K. (1) przeciwko Z. S. (1) i K. S. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I uznaje za bezskuteczną wobec wierzyciela M. K. (1) czynności dłużnika Z. S. (1) i obdarowanej K. S. w postaci u
Czytaj więcej»

I C 740/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2021-11-19

Data publikacji: 2022-02-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 740/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Juliusz Ciejek Protokolant: sekretarz sądowy Anna Kosowska po rozpoznaniu w dniu 26 października 2021 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa H. Z. (1) , M. N. i K. Z. przeciwko (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo w całości, II nie obciąża powodów kosztami procesu na rzecz pozwanego.
Czytaj więcej»

I C 744/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-08-30

Data publikacji: 2017-10-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 744/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 sierpnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Wacław Protokolant: p.o. sekretarz sądowy Joanna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2017 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa W. P. przeciwko A. P. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz pozwanej 5.417 zł (pięć tysięcy czterysta siedemnaści
Czytaj więcej»

I C 742/21

wyrok

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2022-02-17

Data publikacji: 2022-04-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przesłanki ważności umowy kredytu.
Sygn. akt I C 742/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący sędzia Rafał Kubicki Protokolant sekretarz sądowy Agnieszka Grandys po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2022 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko (...) Bank (...) S.A. w W. o ustalenie nieważności umowy ewentualnie o ustalenie bezskuteczności postanowień umowy I oddala powództwo o ustalenie nieważności umowy
Czytaj więcej»

I C 745/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2015-12-17

trafność 100%

Sygn. akt: I C 745/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wiesław Kasprzyk Protokolant: sekr. sąd. Martyna Pańkowska po rozpoznaniu w dniu 29 października 2015 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa W. J. , A. J. przeciwko Szpitalowi (...) w K. o zapłatę i rentę 1 oddala powództwo 2 zasądza od powodów solidarnie na rzecz pozwanego kwotę 1500 zł tytułem zwrotu części kos
Czytaj więcej»

I C 745/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2013-11-06

Data publikacji: 2013-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 745/11 WYROK CZĘŚCIOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Przemysław Jagosz Protokolant st. sekr. sąd. Maria Strzelecka po rozpoznaniu w dniu 28 października 2013 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa T. K. (1) przeciwko Gminnemu Przedsiębiorstwu (...) sp. z o.o. w R. , D. S. (1) o zapłatę w części dotyczącej Gminnego Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o. w R. I odda
Czytaj więcej»

I C 754/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2019-04-29

Data publikacji: 2019-07-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 754/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Przemysław Jagosz Protokolant prac. sąd. Natalia Indyka po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2019 r., w Olsztynie, na rozprawie, sprawy z powództwa A. P. w W. przeciwko Skarbowi Państwa – Prezydentowi Miasta O. o ustalenie opłaty za wieczyste użytkowanie I ustala, że opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomoś
Czytaj więcej»

I C 755/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2022-10-12

Data publikacji: 2022-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 755/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Wojciech Wacław Protokolant: sekr. sąd Justyna Szubring po rozpoznaniu w dniu 5 października 2022 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa Z. P. , A. P. , H. P. przeciwko (...) Bank (...) z siedzibą w W. o ustalenie i zapłatę lub ustalenie I ustala, że umowa kredytu nr (...) z dnia 26 lipca 2007 r. zawarta po
Czytaj więcej»

I C 751/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2021-12-14

Data publikacji: 2022-02-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przesłanki ważności umowy kredytu.
Sygn. akt: I C 751/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący sędzia Rafał Kubicki po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2021 r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 15 zzs 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem (...) 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 56
Czytaj więcej»